Obchodné podmienky

Platné od 01.09.2016

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi SR. Pozorne si prečítajte obchodné podmienky pred nákupom na tejto stránke.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.musk.sk je:

Lucia Kaplánová

Hečkova 7463/20

831 51 Bratislava

IČO: 50306561

DIČ: 1085236350

Na internetovom obchode www.musk.sk nájdete ručne vyrábanú prírodnú kozmetiku. Kozmetika je vyrábaná na Slovensku, vo výrobných priestoroch schválených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Každý výrobok prešiel niekoľkými testami, ktorých výsledky sú zhrnuté v hodnotení bezpečnosti kozmetického produktu. Všetky produkty sú zároveň oznámené na európskom portáli kozmetických výrobkov.

Objednávka

Tovar uverejnený na našich stránkach si môžete objednať on-line priamo na našom internetovom obchode, alebo formou e-mailu na adrese : info@musk.sk, prípadne telefonicky na čísle +421903 502 897. V prípade objednávania formou e-mailu je potrebné uviesť presný názov výrobku, požadované množstvo a vašu presnú adresu s telefónnym číslom. Okrem toho špecifikujte aj želaný spôsob dopravy a platby.

V prípade nejasností nás kontaktujte prostredníctvom e-mailu, alebo na telefónnom čísle +421903 502 897, na ktorom Vám radi odpovieme na vaše otázky.

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu sa nevyžaduje potvrdenie objednávky predávajúcim a zmluva tak vzniká samotným dodaním tovaru.

Povinnosti predávajúceho

Našim zákazníkom sa zaväzujeme dodať objednaný tovar v požadovanom množstve a v kúpnej cene, ktorá je platná v deň odoslania objednávky.

Všetok tovar, ktorý predávame na našom internetovom obchode vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Zároveň však nezodpovedáme za:

  • poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnosťou;
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou;
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi.

Povinnosti kupujúceho

Zákazník (kupujúci) sa odoslaním objednávky zaväzuje:

  • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať jeho stav a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť.
  • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Ceny a platobné podmienky

Ceny uvedené na internetovom obchode www.musk.sk sú platné v čase objednania tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.

Cena uvedená na e-shope je konečná, nie sme platcami DPH. K cene tovaru bude pripočítané poštovné v zmysle ďalších ustanovení našich obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Dodacie podmienky

Po prijatí vašej objednávky vám príde potvrdzujúci email o tom, že vaša objednávka bola prijatá. V prípade, že tento email vám neprišiel, prosím skontrolujte, či ste zadali správnu emailovú adresu, skontroluje si priečinok SPAM alebo nás kontaktujte.

Prijaté objednávky budú vybavené nasledujúci pracovný deň. Pri platbe na dobierku budú automaticky aj odoslané na vami uvedenú adresu, v prípade prevodu vám budú zaslané podklady k platbe na váš email.  Po prijatí potvrdenia o úhrade alebo po pripísaní peňažných prostriedkov na náš bankový účet je objednávka odoslaná najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

Uvedené neplatí v prípade, že bola vopred ohlásená dovolenka alebo iný dôvod pre nevybavenie objednávok. V takomto prípade bude zároveň oznámený dátum, kedy budú všetky prijaté objednávky vybavené.

V prípade, že Vami požadované množstvo a druh tovaru (uvedené v objednávke) nebude možné dodať v súlade s dodacími podmienkami, budeme Vás kontaktovať telefonicky alebo mailom s návrhom riešenia.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.

Poštovné Slovenská Republika

Objednávky sú odosielané prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby GEIS. Objednávky s hmotnosťou nad 1 kg sú automaticky odosielané kuriérskou spoločnosťou GEIS bez ohľadu na zvolený spôsob prepravy. Cena prepravy sa v tomto prípade pre kupujúceho nemení.

Osobný odber tovaru je možný na nasledovnej adrese:

MusK.sk
Montážna 15
97 101 PRIEVIDZA

Výška poštovného závisí od zvoleného spôsobu platby a taktiež od výšky objednávky:

Hmotnosť zásielky
do 500 g do 1 kg nad 1 kg
Spôsob platby Slovenská pošta* Kuriér GEIS Slovenská pošta* Kuriér GEIS Kuriér GEIS
platba vopred na účet 2,50 € 3,40 € 3,20 € 3,40 € 3,40 €
platba na dobierku 3,10 € 4,00 € 3,80 € 4,00 € 4,00 €
nad 40 € ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA ZDARMA
Česká republika 5,00 € 5,00 € 5,00 €
Česká republika nad 60 € ZDARMA ZDARMA ZDARMA
* Všetky zásielky sú odosielané I. triedou (t.j. doručenie nasledovný pracovný deň)

Objednávky do ČR zasielame výlučne po uhradení faktúry vystavenej v českých korunách CZK (nie na dobierku) na náš účet v českých korunách CZK bez poplatkov.

Zľavové kupóny

Predávajúci môže svojim zákazníkom poskytnúť zľavové kupóny na nákup tovaru na stránke www.musk.sk. Tieto kupóny majú formu percentuálnej zľavy alebo absolútnej hodnoty.

Takto poskytnutá zľava sa nevzťahuje na náklady spojené s doručením tovaru (poštovné) a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami (tovar v akcii, výpredaje, vernostné zľavy).

Vernostný systém

Predávajúci poskytne v rámci vernostného systému svojim zákazníkom 1 ks mydla zdarma za každých nakúpených 10 ks mydiel. Tieto mydlá nemusia byť zakúpené jednorázovo v jednej objednávke, ale môžu byť nakúpené aj postupne. Mydlo zdarma bude kupujúcemu odoslané automaticky spolu s objednávkou, v ktorej si objednal desiate mydlo v poradí. O tom, aký typ mydla bude zaslaný v rámci vernostného systému rozhoduje predávajúci. Mydlo poskytnuté kupujúcemu zdarma v rámci vernostného systému sa nezapočítava do vernostného systému.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z.. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Kupujúci, alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je Kupujúci povinný informovať nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je prílohou týchto Obchodných podmienok). Formulár je potrebné zaslať e-mailom na adresu: info@musk.sk alebo poštou na adresu: Lucia Kaplánová MusK.sk, Montážna 15, 97101 Prievidza.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Tovar, ktorý je predmetom odstúpenia od zmluvy nesmie byť poškodený ani používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom Kupujúci odovzdá všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, teda kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu  spoločnosti bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Reklamácia tovaru

Každý kozmetický výrobok má na obale napísaný odporúčaný dátum spotreby (dátum expirácie). Pri všetkých našich mydlách je to 24 mesiacov od dátumu výroby. Počas tejto doby garantujeme zachovanie všetkých vlastností mydla.

Reklamovať tovar je možné aj v prípade, že dodaný tovar nezodpovedá tovaru objednanému. Predávajúci je povinný tento konflikt odstrániť a to výmenou tovaru alebo poskytnutím zľavy na chybne dodaný tovar. Toto neplatí v prípade, že tento konflikt bol pred kúpou známy a kupujúci bol o ňom vopred informovaný a súhlasil s ním.

Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku je možné uplatniť na adrese internetového obchodu www.musk.sk pričom náklady spojené s doručením tovaru hradí kupujúci.

K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť písomnú reklamáciu vrátane popisu reklamácie, návrhu na vybavenie reklamácie, kópiu dokladu o nákupe (faktúru), prípadne zápis o škode, ak k poškodeniu došlo počas prepravy.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 kalendárnych dní od jej písomného doručenia.

RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@musk.sk.

Ochrana osobných údajov a ochrana spotrebiteľa

Pri registrácii resp. objednávke ste ako kupujúci povinný uvádzať pravdivé údaje.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.musk.sk sa zaväzuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri registrácii za účelom nákupu, nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”.

Z vyššie uvedeného zákona nám vyplýva aj povinnosť neposkytnúť získané osobné údaje tretím stranám. Výnimkou je poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – tzv. hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Predávajúci si vyhradzuje právo na úpravy alebo zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY